Chatt sex lobbyn

Startposition Varje spelare har fem brickor på sin 6-punkt, tre brickor på 8-punkten, fem brickor på mittpunkten och två brickor på 24-punkten.

Chatt sex lobbyn-51

Hemmaplanen är skild från den yttre planen av en linje som kallas barriär.

Det är här brickorna placeras när de träffats och motsvarar punkt nummer 25 för den spelare som träffats.

Om det inte ligger någon bricka på den punkten får spelaren flytta från en punkt med högre nummer.

Om det inte finns några brickor på punkterna med högre nummer får han ta bort en bricka från den punkt med högst nummer där det fortfarande finns en bricka.

Om spelaren till exempel får en 3:a och en 1:a kan han flytta en bricka 3 steg och en annan 1 steg.

Han kan även välja att flytta samma bricka först 1 steg och därefter 3 steg eller först 3 steg och därefter 1 steg.

Backgammonbrädet Backgammonbrädet är indelat i fyra delar eller kvadranter.

Varje kvadrant består av sex trekanter som kallas punkter.

Den är i sin tur indelad i din yttre plan, punkterna 7 till 12, och din motståndares yttre plan, punkterna 13 till 18.

Den sista kvadranten är din motståndares hemmaplan där punkterna är numrerade från 19 till 24.

Spelavslut Spelet avslutas när den ena spelarna vinner antingen genom att vara först med att ta hem alla sina 15 brickor eller på grund av att motståndaren inte accepterar den dubblering som spelaren erbjuder.

Comments are closed.